Aniba Consulting BV ondersteunt organisaties op het gebied van management en kwaliteitszorg.

Management van processen
Aniba Consulting BV is gespecialiseerd in processen op het gebied van
Kwaliteitsmanagement
Regelgeving op het gebied van medische apparatuur

Aniba Consulting BV ondersteunt met activiteiten die er op gericht zijn om de klant te helpen inzicht te krijgen in zijn situatie en het ontwikkelen van acties om het proces te be´nvloeden zoals aangegeven door de klant. Het advies is er op gericht om kennis en inzicht over te dragen aan de klant zodat de klant leert. Het is afhankelijk van de situatie van bij de klant waar de nadruk van het advies komt te liggen. Dit zal samen met de klant gedurende het adviestraject ontdekt worden.

De dienstverlening aan organisaties is er op gericht om organisaties te ondersteunen in hun leerproces. Afhankelijk van de vraag van de organisatie en de ontwikkelingsfase van het betreffende organisatieproces kan de ondersteuning zich richten op de inhoud, procedure of relationele aspecten. Het doel van de advisering om de klant te helpen inzicht te krijgen in zijn situatie en het ontwikkelen van acties om het proces te be´nvloeden zoals aangegeven door de klant.Definitie proces:

In eerste instantie ligt de adviesvraag van een klant vaak op inhoudelijk gebied, bijvoorbeeld wat moet ik doen op mijn product toegang tot een markt te krijgen of aan welke eisen moet een systeem voor afhandeling van klantenklachten voldoen. De kennisgebieden waarop Aniba Consulting BV expertise heeft zijn in hierboven reeds genoemd.

In het adviestraject zal echter snel duidelijk worden dat er meer nodig is dan inhoudelijke kennis. Hoe moet het probleem of na te streven doel aangepakt worden? Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een methodisch model voor probleemanalyse en ľoplossing toe te passen. Voor invoering van verbeteringen is vaak een projectmatige aanpak nodig. Ook op dit terrein kan Aniba Consulting BV uitstekend begeleiden.

Bij veel verbeterings- of vernieuwingstrajecten blijken in de praktijk relationele aspecten een rol te gaan spelen. Naarmate de veranderingen ingrijpender worden kunnen zij voor betrokkenen bedreigender worden. Dit kan zich dan manifesteren in weerstand tegen verandering, conflicten of verminderde motivatie. Veranderingsmanagement, conflicthantering, teamontwikkeling zijn voorbeelden van ondersteuning die Aniba Consulting BV op dit aspectgebied kan leveren.

Het is afhankelijk van de situatie van de klant waar de nadruk van het advies ligt. Dit zal samen met de klant gedurende het adviestraject ontdekt worden.